رسالت

رسالت

بیمارستان دکتر علی شریعتی واقع  در غرب شهر مشهد بیمارستانی عمومی است که  خدمات تشخیصی ، بهداشتی - درمانی به ویژه  فوق تخصصی قلب را ارائه نموده  و تنها مرکز جامع سل  استان خراسان رضوی می باشد. این مجموعه  با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته پزشکی و فن آوری روز با پرسنلی مجرب  جهت ارتقاء سطح سلامت و افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان فعالیت می نماید.