مدیر بیمارستان

 

 

 

مدیر بیمارستان

دکترمحمد یوسف رحمتی

 

  داخلی :101
  تلفن:18-35510010
 پست الکترونیک:RahmatiMY1[@]mums.ac.ir