دفتر بهبود کیفیت

 

دفتربهبودکیفیت

مسوول واحد: : مرضیه عطاریان

مدرک تحصیلی:

 

تلفن داخلی:251

تلفن:18-35510010

نمابر:

پست الکترونیک: attarianm2[@]mums.ac.ir

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی:فاطمه خوش زبان     سمت: کارشناس بهبود کیفیت   تلفن داخلی:      251      پست الکترونیک: khoshzabanf1[@]mums.ac.ir

 

2-نام و نام خانوادگی: مژگان الماسی           سمت: کارشناس بهبود کیفیت        تلفن داخلی:  251              پست الکترونیک: almasitm3[@]mums.ac.ir

3-نام و نام خانوادگی:                                سمت:                           تلفن داخلی:                پست الکترونیک:

 

شرح وظایف واحد:

 

 

 

 

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------