مدیریت خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری
 
محمود نبیان ثانی:(کارشناس پرستاری) 
 
 
 
 
تلفن تماس:5510010 داخلی 200
آدرس ایمیل:nabiansm1[@]mums.ac.ir

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------