سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی
 

مسوول واحد: سید محمد حسینی قره تکان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سلامت جامعه

 

تلفن داخلی: 202

تلفن: 18-35510010

نمابر:

پست الکترونیک: hoseinighm1[@]mums.ac.ir

شرح وظایف واحد:

  • آموزش نیروهای جدیدالورود
  • کتابچه توجیهی بدورود 95
  • جزوات آموزشی کارکنانhttp://www.mums.ac.ir/shariati/fa/amozeshkarkonan

 

 

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------