سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی
 
سید محمد حسینی قره تکان:(کارشناس پرستاری)
 
 

 

 
 
 
 شرح وظایف
 • كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري
 •  تعيين اهداف آموزشي (كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت)
 •  تعيين نيازهاي آموزشي(مددجويان / بيماران ، رده هاي مختلف پرسنل پرستاري و پرسنل جديدالورود)با در نظر داشتن اولويتها
 •  تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي موجود (مددجويان/ بيماران، كاركنان ، پرسنل جديدالورود و ....)
 • تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مربوطه
 • تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي مرتبط با خدمات مورد نياز مددجويان
 • تهيه و تنظيم برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري
 • پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري
 • تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر جهت گروههاي خاص (گروه كد احيا قلب و ريه ، حوادث غير مترقبه ، اورژانسها، كنترل عفونت و ....) تشكيل كميته آموزش
 • پيشنهاد تشكيل كلاسهاي آموزشي مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
 • ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
 • همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت استخراج نيازهاي آموزشي
 • همكاري و مشاركت در آموزش مستمر پرسنل پرستاري
 • همكاري و هماهنگي با سوپر وايزر باليني در امر آموزش
 • همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقا سطح آموزش
 • شركت فعال در سمينارها و كنگره ها جت ارائه روشهاي اثربخش و موثرتر در ارائه خدمات
 • ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد(به شكل كنفانس ، جزوه /پمفلت و ....)
 • همكاري و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي
 • هدايت و آموزش كاركنان جهت:
 • حسابرسي كيفي خدمات
 • ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه خدمات
 •  ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو/بيمار
 • هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
 • هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
 • ثبت و گزارش كليه فعاليتهاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
 • كنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
 • كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
 • ارزيابي اثربخشي آموزشهاي انجام شده از طريق :
 • كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
 • بررسي رضايتمندي مددجويان
 • بررسي رضايتمندي كاركنان
 • كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري (در شيفتهاي مختلف) در برنامه هاي آموزشي
 • مشاركت در كميته ارزشيابي مستمر پرسنل
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 
 •  به روز رساني بانک علمي الکترونيکي بيمارستان دکتر علي شريعتي
 •      نظارت بر روشهاي آموزش به بيمار در بيمارستان شريعتي 
 
 
 
 
 
  مطالب آموزشی مورد استفاده بیماران                                                                                                                                                                                                                              
  presentationinsulin
  همودیالیز
  ترومبوز
  تست ورزش
  جزوه آموزش به بیماران وارفارین
  بیماران مبتلا به اختلال قلبی
                          suture 
 
تلفن تماس:5510010 داخلی 202
 
آدرس ایمیل:HoseiniGHM1[@]mums.ac.ir
 

     
     
     

بازديدكنندگان جدید

امروز: 84
اين هفته: 84
هفته‌ي گذشته: 923
اين ماه: 2701
ماه گذشته: 1739
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------  
                 

 

 

 

 

ویژه همکاران ویژه عموم
آموزش