سوپروایزر کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت
 
سمانه قیومی:(کارشناس پرستاری)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تلفن تماس:35510010 داخلی411
آدرس ایمیل:GhayomiS1[@]mums.ac.ir

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------