پزشکان یبمارستان اعضاء هیئت علمی

 

نام

نام خانوادگی

نوع تخصص

رشته

سيد احمد

 

خليفه سلطان

 

عفونی

 

متخصص عفوني

 

امیرحسین

رفیقدوست

قلب و عروق

فوق تخصص قلب و عروق

جواد

رمضانی

قلب

متخصص قلب

ناهید

زیرک

بیهوشی

متخصص بیهوشی

معصومه

طبری

بیهوشی

متخصص بیهوشی

مهدی

فتحی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

بهروز

متحدی

قلب و عروق

فوق تخصص جراح قلب و عروق

رضا

جلائیان

بیهوشی

متخصص بیهوشی

سید حمید رضا

حسینی خواه

قلب

فوق تخصص قلب

مهدی

کهرم

قلب و عروق

جراح قلب و عروق

 

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------