پزشکان یبمارستان اعضاء غیر هیئت علمی

 

نام

نام خانوادگی

نوع تخصص

رشته

علیرضا

اسدی

نوزادان

فوق تخصص نوزادان

سید وحید

قاسمی

کودکان

متخصص کودکان

رضا

وفادار

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

آمنه

رضایی

طب اورژانس

متخصص طب اورژانس

سید ابوالقاسم

همتی حسینی

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

سامان

علیزاده

اورولوژی

متخصص اورولوژی

سید صالح

ولی الهی

کودکان

متخصص کودکان

سید امیر

احمدیان حسینی

قلب

متخصص قلب

کامران

ادهمی مقدم

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

مهری

ازقندی گنابادی

کودکان

متخصص کودکان

محمد

اژدری

ارتوپدی

متخصص ارتوپدی

علی

اسکندری

قلب

متخصص قلب

لیلا

اسکوئیان

قلب

متخصص قلب

جمیل

اصفهانی زاده

جراح قلب و عروق

فوق تخصص جراح قلب و عروق

سید حمید

اعلمی

جراح مغز و اعصاب

متخصص جراح مغز و اعصاب

علی

الستی

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

معصومه

الوندی آذری

قلب

متخصص قلب

حمیرا

امتی

گوارش

فوق تخصص گوارش

مونا

امینی

داخلی مغز و اعصاب

متخصص داخلی مغز و اعصاب

حمید رضا

اورعی زارع

قلب

متخصص قلب

وحید

اهرابی

ارتوپدی

متخصص اورتوپدی

علی اکبر

ایلاتی

اورولوژی

متخصص اورولوژی

ندا

آذر فردیان

طب اورژانس

متخصص طب اورژانس

فاطمه

آرمان فر

چشم

متخصص چشم

آرمان

آژیر

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آنیتا

آل نبی

پاتولوژی

متخصص پاتولوژی

محمد

باقری قوژدی

ارتوپدی

متخصص ارتوپدی

هما

برهانی

داخلی

متخصص داخلی

ربابه

بلاغی

عمومی

عمومی

محمد رضا

بلالی

کودکان

متخصص کودکان

رضا

بهادر

ارتوپدی

متخصص ارتوپدی

بکتاش

بیانی

قلب

متخصص قلب

اکرم

بیک یزدی

غدد

فوق تخصص غدد

ناصر

پاروی طرقبه

بیهوشی

متخصص بیهوشی

سید مصطفی

پشنگ

بیهوشی

متخصص بیهوشی

حسین

پیرازغندی

طب اورژانس

متخصص طب اورژانس

محمود

تفرشی

داخلی

متخصص داخلی

هادی

تقدسی

عمومی

عمومی

خاطره

تقی زاده

چشم

متخصص چشم

حامد رضا

جعفر زاده

قلب

متخصص قلب

رضا

جلائیان تقدمی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

سعید

جمشیدی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

ساسان

جوهری تیموری

طب اورژانس

متخصص طب اورژانس

سهیلا

چمنیان

قلب

متخصص قلب

حسین

حامدی

گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

بشری

حسن زمانی

نفرولوژی

متخصص نفرولوژی

شادی

حسنعلی زاده حقیقی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

سعید

حفیظی لطف آبادی

داخلی

متخصص داخلی

علی

حیدری بکاولی

قلب

متخصص قلب

مجید

خرم

بیهوشی

متخصص بیهوشی

وجیهه

خسرومنش

طب اورژانس

متخصص طب اورژانس

امیر حسین

خوش نسب

قلب

متخصص قلب

مازیار

دادالهی ساراب

قلب

متخصص قلب

سید اکبر

داوودی ناوخ

طب اورژانس

متخصص طب اورژانس

حسین

ذاکری

اطفال

متخصص اطفال

علیرضا

راهداری

اطفال

متخصص اطفال

مهرداد

ربانی کاریزی

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

علیرضا

رحمانی

دخلی مغز و اعصاب

متخصص داخلی مغز و اعصاب

محمد یوسف

رحمتی

عمومی

متخصص عمومی

محمد

رضایی

قلب

متخصص قلب

حسن

رئوفی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

فرزانه

زنده دل

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

مهدی

زهتابچیان

رادیولوژی

متخصص رادیولوژی

محسن

سالاری راد

طب اورژانس

متخصص طب اورژانس

عبدالرضا

سبزواری

جراح قلب و عروق

فوق تخصص جراح قلب و عروق

فاطمه

سبزی

چشم

متخصص چشم

مصطفی

سجادیان

قلب

متخصص قلب

رامین

سعیدی

قلب

متخصص قلب

حسین

سلیمی

عمومی

عمومی

محمود

شبستری

قلب

متخصص قلب

نسیم

شاهرخی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

محمد رضا

شریفی حسینی

کودکان

متخصص کودکان

سید حامد

شریعت رضوی

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

مجید

شریفیان رضوی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

جواد

شعرباف جوان

بیهوشی

متخصص بیهوشی

ناهید

شفیع

چشم

متخصص چشم

امیر حسین

شکیبا

قلب

متخصص قلب

بهرام

شهری

قلب

متخصص قلب

ژیلا

شیخی

اورولوژی

متخصص اورولوژی

شجاع

شیری

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

قربانعلی

صادق زاده

عمومی

عمومی

بی بی فهیمه

ضیائیان حسینیان

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

حسن

طالب زاده فاروجی

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

سمانه

طبائی

قلب

متخصص قلب

کامران

عاملی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

محمد

عباس زاده

قلب

متخصص قلب

مجید

عرفان زاده

قلب

متخصص قلب

کامبیز

علیزاده

جراح قلب و عروق

متخصص جراح قلب و عروق

علی

عماد زاده

نفرولوژی

فوق تخصص نفرولوژی

منصوره

فاطمی

قلب

متخصص قلب

مهسا

فدوی اسلام

قلب

متخصص قلب

رضا

فرهادی فاز

بیهوشی

متخصص بیهوشی

محمد هادی

فولادی

کودکان

متخصص کودکان

بابک

قدسی

قلب

متخصص قلب

احسان اله

قربانیان

بیهوشی

متخصص بیهوشی

هادی

کابلی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

ایمان

کاشانی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

سعید

کرداری

داخلی

متخصص داخلی

سید هدایت

کمال علوی

عمومی

عمومی

غلام رسول

کمالپور

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

فریال

کریم

جراح ترمیم و پلاستیک

فوق تخصص جراح ترمیم و پلاستیک

علی اصغر

کمانگری

عفونی

متخصص عفونی

مهدی

کهرم

جراح قلب و عروق

فوق تخصص جراح قلب و عروق

رضا

گلمکانی

طب اورژانس

متخصص طب اورژنس

ارش

محمدزاده فرشچی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

علیرضا

محمودی قرائی

ارتوپدی

متخصص ارتوپدی

فریده

مددی

عفونی

متخصص عفونی

اکبر

مراغه مقدم

قلب

متخصص قلب

یعقوب

مظفری

عمومی

عمومی

مرتضی

معنوی فر

قلب

متخصص قلب

سیمین

مغربی

نوزادان

فوق تخصص نوزادان

علی اکبر

میرثانی

داخلی

متخصص داخلی

طاهره

نجفی

کودکان

متخصص کودکان

محمود رضا

نعمت الهی

قلب

متخصص قلب

عطیه

نورا

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

احمد

نوروزی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

عباس

نوری

ارتوپدی

متخصص ارتوپدی

مهری

نیکدوست

قلب

متخصص قلب

آرش

هاتفی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

زهرا

هادی زاده طلاساز

ریه

فوق تخصص ریه

سید سعید

هاشمی

رادیولوژی

متخصص رادیولوژی

میر حمید

هاشمی نمین

اطفال

متخصص اطفال

مرتضی

هداوند میرزایی

جراح قلب و عروق

فوق تخصص جراح قلب و عروق

سعیده

همدانی مقدم

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

مریم

محمدنیا اول

آسیب شناسی

فوق تخصص آسیب شناسی

مهدی

عطایی عظیمی

ارتوپدی

متخصص ارتوپدی

محمد قاسم

اعتمادی مشهدی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

رضا

وفادار

جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

شیما

شیبانی

بیهوشی

متخصص بیهوشی