کمیسیون پزشکی

واحد: شورای پزشکی دانشگاه (کمیسیون پزشکی استان)

مسوول واحد:دکتر میر حمید هاشمی نمین

مدرک تحصیلی: متخصص اطفال

 

تلفن داخلی:403

تلفن:18-35510010

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی: لیلی شعاعی طرقی    سمت:   کارشناس     تلفن داخلی:   403     پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

2-نام و نام خانوادگی:                               سمت:                            تلفن داخلی:                پست الکترونیک:

3-نام و نام خانوادگی:                                سمت:                           تلفن داخلی:                پست الکترونیک:

 

شرح وظایف واحد:

1-     معرفی اعضای کمیسیونهای پزشکی و پیگیری صدور ابلاغ عضویت انان توسط معاونت درمان

2-     برنامه ریزی و برگزاری کمیسیونهای تخصصی دانشگاه و حضور مستمر در انها

3-     نظارت بر تکمیل برگه رای کمیسیونها کنترل اراء صادر شده از کمیسیونهای پزشکی دانشگاه

4-     تطابق اراء صادره از کمیسیونهای پزشکی با قوانین اداری و استخدامی مربوطه

5-     هماهنگی با تمامی کمیسیونهای پزشکی شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه جهت تعیین تعداد و نوع کمیسیونهای تخصصی بر اساس نیازها و امکانات منطقه جغرافیایی

6-     پایش و نظارت بر عملکرد شهرستان

7-     تهیه و ارسال گزارش امار فعالیتهای کمیسیون پزشکی در پایان هر فصل به شورای عالی پزشکی

8-     بررسی و اظهار نظر در مورد مرخصی استعلاجی بیش از سه روز مستخدمین دولت

9-     بررسی و اظهار نظر در مورد از کارافتادگی کلی مستخدمین دولت

10- بررسی پرونده های اعتراضی نیازمند بازبینی

11- بررسی و اظهار نظر در مورد پرونده های مربوط به بهره مندی از قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص

12- بررسی و اظهار نظر سایر استعلام ها حسب مورد

فرایند تشکیل جلسات تخصصی کمیسیون پزشکی دانشگاه :

1-     جلسات کمیسیون پزشکی بصورت تخصصی و فوق تخصصی بر اساس نوع بیماری و درخواست های دریافت شده تشکیل میشود حداقل تعداد اعضا جهت تشکیل سه نفر می باشد.

2-     فواصل تشکیل جلسات بر اساس تعداد پرونده های تشکیل شده تنظیم می شود.

3-     رای کمیسیون پزشکی بر اساس مدارک پزشکی متقاضی تنظیم می شود در صورت نقص موراد مسئولیتی متوجه کمیسیون نخواهد بود.

4-     نظر کمیسیون در همان جلسه توسط کلیه اعضاء شرکت کننده تنظیم و امضاء میشود سپس رای مذکور بصورت نامه مکتوب رسمی یا اتوماسیون به مرجع یا مراجع استعلام کننده ارسال میگردد.

5-     جهت بررسی پرونده های نیازمند بازبینی شهرستان ارسال مدارک به همراه معرفی نامه کمیسیون پزشکی شهرستان به کمیسیون پزشکی دانشگاه الزامی است.

6-     جهت بررسی پرونده های نیازمند بازبینی دانشگاه ارسال مدارک به همراه معرفی نامه کمیسیون پزشکی دانشگاه به شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی الزامی است.