مدیریت اطلاعات سلامت

مدیریت اطلاعات سلامت

''''''

واحد آمار

واحدآمار

مسوول واحد: جواد فاتحی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت

 

تلفن داخلی:134

تلفن:  18-35510010

نمابر:

پست الکترونیک: FatehiJ2[@]mums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد:

1.طراحی فرمهای مختص هر واحد و بخش جهت تکمیل

2.ارسال فرمهای طراحی شده به مسئولین بخشها و واحدها جهت تکمیل از طریق ایمیل

3.تکمیل ماهانه فرمهای ارسالی به بخشها توسط مسئولین بخشها و واحدها بر اساس آموزشهای ارائه شده

4.ارسال فرمهای تکمیل شده از طریق ایمیل به این واحد در بازه زمانی  مشخص شده

5.بررسی فرمهای ارسالی از نظر تکمیل یا ناقص بودن آنها و تطبیق آمار ارسالی با گزارشات سیستمی(HIS

6.جمع بندی آمار ارسالی از بخشهاو واحدها و سپس واریز اطلاعات در سامانه های مختلف دانشگاهی از جمله فرابر ، آواب و....

7. تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات به صورت گزارشات درصدی ، نموداری و دوره ای از آمار ثبت شده در سامانه ها جهت ارائه به مسئولین بیمارستانی و نیز ارائه گزارشات و فعالیتهای بخشهای مختلف بصورت دوره ای به مسئولین بخشها.

8.تکمیل کلیه سامانه های مختلف دانشگاه از جمله :HSE  ، MEDCARE ، حوادث ترافکی ، اورژانس و....

9.انجام سرشماری دوره ای تسهیلات بهداشتی درمانی مرکز و ثبت کلیه اقدامات واحدها در سامانه تسهیلات بهداشتی-درمانی

10.تهیه گزارشات از فعالیت کلیه پزشکان جهت ثبت در سامانه های مختلف از جمله ارتقاء ویزیت پزشکان و...

 

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------