آموزش به بیمار

 

 

ccu A

ccu-A   

             1-1 پمفلت 

                              1-1-1 اشنایی با بخش ccu-A 

                              1-1-2 استنت

                             1-1-3 آنژین صدری

                             1-1-4 بالون

                            1-1-5 سکته قلبی

                           1-1-6 نارسایی قلبی

        1-2 مطالب آموزشی

                         1-2-1  درد های قلبی  

ccu B

ccu-B

         2-1پمفلت

                     2-1-1 استرس و چگونگی تاثیر بر عروق قلب

                    2-1-2 چاقی

                    2-1-3چربی خون

                    2-1-4دیابت

                   2-1-5سیگار و چگونگی تاثیر بر گرفتگی عروق

                   2-1-6اشنایی با بخش CCU

                   2-1-7فشار خون و چگونگی تاثیر بر گرفتگی عروق

                  2-1-8 وراثت

   2-2 مطالب اموزشی

                  2-2-1پاور 247CCU-B

                  2-2-2انژین صدری(حمله قلبی)

                 2-2-3دیابت 

                 2-2-4رژیم غذایی و عادات درست بیماران قلبی

                 2-2-5فشار خون

                 2-2-6فعالیت مجاز و غیر مجاز در آنژیو گرافی

NICU

3_NICU

       3-1 پمفلت

                    3-1-1خفگی در زایمان

                    3-1-2دیسترس تنفسی

                   3-1-3نوزاد نارس

                   3-1-4تشنج

                   3-1-5زردی نوزادان

                   3-1-6کاهش قند خون


اتاق عمل

4_اتاق عمل

          4-1 پمفلت

                       4-1-1اصول پذیرش بیمار در اتاق عمل


اورژانس

5_اورژانس

        5-1 پمفلت

                     5-1-1اشنایی با اورژانس

                     5-1-2پنومونی

                     5-1-3تجمع مایع در ریه

                     5-1-4تروما

                     5-1-6فشار خون

       5-2 مطالب اموزشی

                    5-2-1 اشنایی با اورزانس


آزمایشگاه

6_آزمایشگاه

             6-1 پمفلت

                         6-1-1ازمایشگاه


بلوک زایمان

7_بلوک زایمان

                 7-1 پمفلت

                              7-1-1اشنایی با بخش زایشگاه

                              7-1-2اشنایی با زایشگاه

                              7-1-3خونریزی بعد از زایمان

                              7-1-4خونریزی در بارداری و قبل از زایمان

                          7-1-5زایمان طبیعی

                          7-1-6مراقبت از نوزاد در منزل

                          7-1-7مسمومیت حاملگی

          7-2 مطالب اموزشی

                         7-2-1شیردهی

 

پست آنژیو گرافی

 

8_پست آنژیو گرافی

              8-1پمفلت

                           8-1-1اضطراب

                          8-1-2اشنایی با بخش پست انژیو گرافی

                         8-1-3بیماری کرونر قلبی

                         8-1-4تاثیر دخانیات بر قلب

                         8-1-5چربی خون

                        8-1-6دیابت

                        8-1-7فشار خون

             8-2مطالب اموزشی

                        8-2-1اشنایی با انژیو گرافی و انژیو پلاستی

                        8-2-2اموزش به بیمار قلبی بعد از ترخیص

                        8-2-3آنژیو پلاستی 

                        8-2-4انژیوگرافی

                        8-2-5پنج عامل موثر در بروز بیماری های قلبی

                        8-2-6روند پذیرش تا انژیوگرافی

 


 

جراحی عمومی

9_جراحی عمومی

             9-1پمفلت

                         9-1-1اپاندیسیت

                         9-1-2بدو ورود به بخش

                         9-1-3زایمان طبیعی

                         9-1-4کورتاژ

                         9-1-5واریکوسل

                       9-1-6همورویید

9-2مطالب اموزشی

                      9-2-1پاور مربوط به بخش

جراحی قلب ICU

10_جراحی قلب ICU

                          10-1پمفلت

                              10-1-1اشنایی با بخش

                         10-1-2دریچه تریکوسپید

                         10-1-3درچه میترال   

                         10-1-4سوراخ بین دهلیز

                          10-1-5مراقبت بعد از جراحی قلب

                          10-1-6نقص دیواره بطنی

                10-2مطالب اموزشی

                         10-2-1اموزش به بیمار

                         10-2-2فیزیوتراپی تنفسی

داخلی

11_داخلی

            11-1پمفلت

                        11-1-1COPD

                        11-1-2CRF

                            11-1-3پنومونی

                       11-1-4 دیابت

           11-2مطالب اموزشی

                      11-2-1دیابت

                      11-2-2فشار خون


دیالیز

12_دیالیز

          12-1پمفلت

                      12-1-1پمفلت دیابت

                      12-1-2خوش امد گویی

                      12-1-3تغذیه

                   12-1-4داروها

                   12-1-5فشار خون بالا

                   12-1-6فیستول

12-2مطالب اموزشی

                  12-2-1پاور دیالیز

                  12-2-2غذاهای حاوی پتاسیم بالا

                  12-2-3لوپوس چیست

                  12-2-4مصرف دارو

                  12-2-5مواد غذایی با پتاسیم کم یا متوسط

                  12-2-6مواد غذایی با فسفر بالا


ریوی

13_ریوی

         13-1پمفلت

                   13-1-1اشنایی با بخش سل

                   13-1-2بیماری سل چیست

                   13-1-3سل ریوی

                   13-1-4سل خارج ریوی

                   13-1-5هپاتیت دارویی

                   13-1-6سل مقاوم به درمان

                   13-1-7شکست درمان

      13-2مطالب اموزشی

                   13-2-1اموزشی سل


قلب

14_قلب

      14-1پمفلت

                   14-1-1DVT

                      14-1-2انژیوگرافی

                   14-1-3 امبولی ریه

                   14-1-4انژین صدری

                   14-1-5بخش قلب

                  14-1-6سکته قلبی

14-2مطالب اموزشی

                  14-2-1پاور های اموزشی


کت لب

کت لب

      15-1پمفلت

                  15-1-1اشنایی با کت لب

 

کلینیک سلامت

16_کلینیک سلامت

          16-1اسیب

          16-2کد 247

          16-3مطالب اموزشی

          16-4  معرفی بیمارستان