بازدید مسئول حفاظت فیزیکی دانشگاه ازبیمارستان د کتر علی شریعتی

بازدید مسئول حفاظت فیزیکی دانشگاه ازبیمارستان د کتر علی شریعتی

همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار مسئول حفاظت فیزیکی دانشگاه حاج آقا علی مرادی از بیمارستان بازدید کرد. در ادامه جلسه ای با حضور مسئول حراست بیمارستان و کلیه کادر حفاظت فیزیکی بیمارستان برگزار گردید. این جلسه به صورت پرسش و پاسخ و  بررسی مشکلات در حوزه حفاظت فیزیکی برگزار شد.