حضور با شکوه کارکنان بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی در راهپیمایی 22 بهمن :

حضور با شکوه کارکنان بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی در راهپیمایی 22 بهمن :

همزمان با یوم الله 22 بهمن کارکنان بیمارستان فوق تخصصی دکتر علی شریعتی همگام با مردم و خانواده بزرگ دانشگاهیان با قدمهای استوار و حضوری پر شکوه با مشتهای گره زده و با فریاد شعارهای انقلابی در این مراسم شرکت نمودند.