تماس با رابط آموزش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رابط آموزش بیمارستان دکتر شریعتی

سيد محمد حسيني قره تکان
Hoseinighm1[@]mums.ac.ir

تلفن تماس:
 35510010   داخلي  202