مدیریت خدمات پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر خدمات پرستاری
 
علی رضا بازوبندی
 
 
 
 
تلفن تماس:18-35510010 
داخلی:200
آدرس ایمیل:BazoubandiA1[@]mums.ac.ir