سوپروایزر آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

سوپروایزر آموزشی

مسوول واحد: سید محمد حسینی قره تکان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سلامت جامعه

 

تلفن داخلی: 202

تلفن: 18-35510010

پست الکترونیک: hoseinighm1[@]mums.ac.ir

شرح وظایف واحد:

  • آموزش نیروهای جدیدالورود
  • کتابچه توجیهی بدورود 95
  • جزوات آموزشی کارکنانhttp://www.mums.ac.ir/shariati/fa/amozeshkarkonan