بهداشت حرفه ای

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بهداشت حرفه ای

مسوول واحد : سمیرا یعقوبی

مدرک تحصیلی :  کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای  

تلفن داخلی : 401

تلفن  :  18 -35510010

پست الکترونیک  :Yaghoubis9[@]mums.ac.ir

 

تعریف :

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار. بهداشت حرفه ای از جمله با ارزش ترین دارایی های افراد جوامع و کشورهاست که به عنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات – انگیزش کار – رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد .

بهداشت حرفه ای به تعریف سازمان بین المللی کار ILO سازمان جهانی بهداشت :

• ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامFirouziM4ت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل

• مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است

• مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان آور، سلامت آنان را در محیط کار تهدید می کند

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

 1. تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار با همكاري ساير اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه و ارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 2. تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو با استراتژی و خط مشی بیمارستان
 3. مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي به كليه کارکنان بیمارستان
 4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت حرفه اي بیمارستان با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 5. همكاري در تدوين و اجرای برنامه مديريت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بيمارستان
 6. ارزیابی ریسک عوامل زيان آور شغلي و تحليل نتايج ارزيابي و ارائه راهكارهاي كنترلي بر اساس الويت بندي ريسك (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بیولوژیکی و رواني محيط كار)و تهيه گزارش
 7. تدوين شناسنامه بهداشت حرفه ای بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود، شناسایی و گردآوری فرايندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و کلیه کارآموزان و کارورزان
 8. بازدید بخش ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه اي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه
 9. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

      - مخاطرات فیزیکی

      - مخاطرات شیمیایی

      - مخاطرات بیولوژیکی

      - مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

 1. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محيط كار بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
 2. اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهيه برگه هاي ايمني مواد شيميايي براي كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض  با همکاری سایر بخش های مرتبط و یا علاقمند در بیمارستان در مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی) مطابق پروتکل های مرکز سلامت محیط و کار به منظور کنترل آلودگی محیط کارو پرسنل
 3. تعیین نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي
 4. همكاري با پزشك طب كار و یا دوره دیده بیمارستان(و یا پزشک طب کار و یا دوره دیده همکار بیمارستان) جهت برنامه ريزي فرآيند انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای) براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل       
 5. نظارت برانجام معاینات پزشکی (قبل از استخدام و دوره ای) و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل  بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های مربوطه، ابلاغ شده از مرکز سلامت محیط و کار 
 6. برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل از استخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين و اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های جاری
 7. اعلام موارد مشكوک بيماري های حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکز مربوطه
 8. تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...
 9. همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی، آناليز و گزارش دهی حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع  به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار، تامین اجتماعی و ...) همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه
 10. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 11. اجرای برنامه آموزشي و ارزشیابی  مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان در عرصه بهداشت حرفه ای
 12. تهیه و تدوين كتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای بیمارستان
 13. برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان
 14. همکاری در تنظیم و نظارت برچگونگی اجرای قرارداد با پيمانكاران در زمینه بهداشت حرفه ای و رعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي مطابق با آئین نامه های مربوطه و از جمله آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
 15. جمع آوري، آناليز و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوطه مورد نياز معاونت/ شبكه ها و مراکز بهداشتي درماني و سایر مراجع ذی صلاح
 16. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
 17. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی حسب درخواست ریاست/مدیریت بیمارستان
 18. مستند سازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در خصوص مشكلات بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 19. ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كارمطابق با چك ليست هاي بهداشت حرفه اي به معاونت بهداشتی