تغذیه و رژیم درمانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تغذیه و رژیم درمانی

مسوول واحد: مصطفی نظامی وطن

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تغذیه

 

تلفن داخلی: 408

تلفن: 18-35510010

پست الکترونیک: www.nezamivm2[@]mums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد:

 

تنظیم برنامه غذایی برای بیماران و پرسنل بیمارستان . نظارت بر تهیه و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان . تنظیم رژیم غذایی بیمار طبق آخرین اصول  رژيم درماني.  هماهنگي نياز هاي غذايي خاص بيماران.  آموزش پرسنل بخش و همراهي بيماران در مورد رژيم خاص بيماران.

پركردن فرم ارزيابي و مشورت و تنظيم رژيم غذايي بيمار، هماهنگي با پزشك و پرستار بيمار جهت ارائه و پايش رژيم تنظيم شده ،‌نظارت و انجام‌ تن سنجي بيمار،‌آموزش به همراهي بيمار و پايش انجام صحيح رژيم آموزش داده شده .  ‌نظارت  بر فرايندهاي خدمات غذايي مواد اوليه . آماده سازي . طبخ . بسته بندي و توزيع