امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کارگزینی

نام واحد:کارگزینی

مسوول واحد:صادق خادمی

مدرک تحصیلی:


تلفن داخلی:122

پست الکترونیک:

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی:   آقای حسن کاظمی                سمت:  کارگزین       تلفن داخلی: 123   پست الکترونیک:

2-نام و نام خانوادگی:   خانم افروز جلیلی جشن آبادی   سمت:  کارگزین       تلفن داخلی:  123  پست الکترونیک: jalilija2[@]mums.ac.ir

3-نام و نام خانوادگی:   خانم آزاده اشرف زاده          سمت:   کارگزین      تلفن داخلی: 123   پست الکترونیک:ashrafzadeha2[@]mums.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف واحد:

 

1-    رسیدگی به فرم هاي پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها

2-    تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراري حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

4-    انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

5-    برنامه ریزي و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

6-    اجراي خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف هاي موردنظر

7-    معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

8-    تهیه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

9-    شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

10-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

11-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانین و مقررات مورد عمل

12-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري

13-تهیه گزارشات لازم

 

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

واحد:مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

مسوول واحد: مهدی فارسی

مدرک تحصیلی: لیسانس آمارومدارک پزشکی

 

تلفن داخلی:134

تلفن:18-35510010

نمابر:

پست الکترونیک:farsimm1@ mums.ac.ir

عکس در صورت تمایل

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی: جوادفاتحی   سمت: مسئول آمار      تلفن داخلی:  134                    پست الکترونیکfatehij2@ mums.ac.ir

2-نام و نام خانوادگی: مهدی نیک پروریان  سمت: کارشناس مدارک پزشکی  تلفن داخلی: 262        پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

3-نام و نام خانوادگی:منصوره شاعری  سمت: کارشناس مدارک پزشکی تلفن داخلی:  262       پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

شرح وظایف واحد:

1.طراحی وتایید فرمهای بیمارستانی و هربخش

2.بررسی کمی وکیفی پرونده های بیماران

3.کدگذاری پرونده های بیماران قبل از ترخیص براساس تشخیص نهایی واقدامات انجام یافته برای بیمار

4.پذیرش وتشکیل پرونده بیماران سرپایی وبستری وتحت نظر

5.ارائه گزارش به مسئولین محترم

6.ثبت اطلاعات بیماران درسامانه های اواب- سپاس- فوتی ها-و HSE  ، MEDCARE ، حوادث ترافکی ، اورژانس

7. تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات به صورت گزارشات درصدی ، نموداری و دوره ای از آمار ثبت شده در سامانه ها جهت ارائه به مسئولین بیمارستانی و نیز ارائه گزارشات و فعالیتهای بخشهای مختلف بصورت دوره ای به مسئولین بخشها.

8. کمک به محققین وامورپژوهشی

9.ذخیره سازی پرونده ها ودفاتربیمارستانی

10.تهیه گزارشات از فعالیت کلیه پزشکان جهت ثبت در سامانه های مختلف از جمله ارتقاء ویزیت پزشکان و...

11-پاسخگویی به مکاتبات درخواست پرونده

12-سایرامورمحوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*فرآیندهای واحد-فرم های واحد-قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به واحد-دانستنی ها و مطالب علمی مرتبط با واحد-خدمات قابل ارایه و.......

 

*در توضیح بند ستاره دار لازم به ذکر است در صورتیکه هر کدام از موارد ذکر شده قابل ارایه جهت سایت بیمارستان در واحد موجود است ، مستندات را همراه با فرم تکمیل شده فوق پیوست نمایید.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

 

واحد:مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

مسوول واحد: مهدی فارسی

مدرک تحصیلی: لیسانس آمارومدارک پزشکی

 

تلفن داخلی:134

تلفن:18-35510010

پست الکترونیک:farsimm1@ mums.ac.ir

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی: جوادفاتحی   سمت: مسئول آمار      تلفن داخلی:  134                    پست الکترونیکfatehij2@ mums.ac.ir

2-نام و نام خانوادگی: مهدی نیک پروریان  سمت: کارشناس مدارک پزشکی  تلفن داخلی: 262        پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

3-نام و نام خانوادگی:منصوره شاعری  سمت: کارشناس مدارک پزشکی تلفن داخلی:  262       پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

شرح وظایف واحد:

1.طراحی وتایید فرمهای بیمارستانی و هربخش

2.بررسی کمی وکیفی پرونده های بیماران

3.کدگذاری پرونده های بیماران قبل از ترخیص براساس تشخیص نهایی واقدامات انجام یافته برای بیمار

4.پذیرش وتشکیل پرونده بیماران سرپایی وبستری وتحت نظر

5.ارائه گزارش به مسئولین محترم

6.ثبت اطلاعات بیماران درسامانه های اواب- سپاس- فوتی ها-و HSE  ، MEDCARE ، حوادث ترافکی ، اورژانس

7. تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات به صورت گزارشات درصدی ، نموداری و دوره ای از آمار ثبت شده در سامانه ها جهت ارائه به مسئولین بیمارستانی و نیز ارائه گزارشات و فعالیتهای بخشهای مختلف بصورت دوره ای به مسئولین بخشها.

8. کمک به محققین وامورپژوهشی

9.ذخیره سازی پرونده ها ودفاتربیمارستانی

10.تهیه گزارشات از فعالیت کلیه پزشکان جهت ثبت در سامانه های مختلف از جمله ارتقاء ویزیت پزشکان و...

11-پاسخگویی به مکاتبات درخواست پرونده

12-سایرامورمحوله

 

*فرآیندهای واحد-فرم های واحد-قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به واحد-دانستنی ها و مطالب علمی مرتبط با واحد-خدمات قابل ارایه و.......

 

/{tab=عنوان تب 1}

 

{tab=عنوان تب 2}

 

{

واحد:آمار

مسوول واحد: جواد فاتحی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت

 

تلفن داخلی:134

تلفن:  18-35510010

پست الکترونیک: FatehiJ2[@]mums.ac.ir

 

 

شرح وظایف واحد:

1.طراحی فرمهای مختص هر واحد و بخش جهت تکمیل

2.ارسال فرمهای طراحی شده به مسئولین بخشها و واحدها جهت تکمیل از طریق ایمیل

3.تکمیل ماهانه فرمهای ارسالی به بخشها توسط مسئولین بخشها و واحدها بر اساس آموزشهای ارائه شده

4.ارسال فرمهای تکمیل شده از طریق ایمیل به این واحد در بازه زمانی  مشخص شده

5.بررسی فرمهای ارسالی از نظر تکمیل یا ناقص بودن آنها و تطبیق آمار ارسالی با گزارشات سیستمی(HIS

6.جمع بندی آمار ارسالی از بخشهاو واحدها و سپس واریز اطلاعات در سامانه های مختلف دانشگاهی از جمله فرابر ، آواب و....

7. تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات به صورت گزارشات درصدی ، نموداری و دوره ای از آمار ثبت شده در سامانه ها جهت ارائه به مسئولین بیمارستانی و نیز ارائه گزارشات و فعالیتهای بخشهای مختلف بصورت دوره ای به مسئولین بخشها.

8.تکمیل کلیه سامانه های مختلف دانشگاه از جمله :HSE  ، MEDCARE ، حوادث ترافکی ، اورژانس و....

9.انجام سرشماری دوره ای تسهیلات بهداشتی درمانی مرکز و ثبت کلیه اقدامات واحدها در سامانه تسهیلات بهداشتی-درمانی

10.تهیه گزارشات از فعالیت کلیه پزشکان جهت ثبت در سامانه های مختلف از جمله ارتقاء ویزیت پزشکان و...

 

*فرآیندهای واحد-فرم های واحد-قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به واحد-دانستنی ها و مطالب علمی مرتبط با واحد- خدمات قابل ارایه و.......

/tabs}

tabs}

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مسوول واحد: حمیدرضا جلالزائی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

تلفن داخلی: 381

تلفن: 35072381-051

نمابر:

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی: نجمه شهرکی  سمت: کارشناس ارشد تجهیزات پزشکی     تلفن داخلی: 381    پست الکترونیک:

2-نام و نام خانوادگی: علی اصغر ضرابی راد سمت: کارشناس ارشد تجهیزات پزشکی  تلفن داخلی: 381 پست الکترونیک: 

شرح وظایف واحد: 

 

1.       انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز که از نظر کمپانی سازنده تجهیز و یا نماینده قانونی آن بلامانع اعلام شده است و کارشناس مربوطه توانايي و مهارت لازم را دارد.

2.       نظارت بر تعمیرات تجهیزات پزشکی که توسط شرکت هاي خدمات دهنده انجام مي شود از نظر کیفیت و هزینه هاي قطعات يدکي و اجرت خدمات انجام گرفته

3.       تامین ابزار، تجهیزات کارگاهي مورد نیاز جهت انجام بررسی ها، آزمایش ها، تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند

4.       پيگيري جهت عقد قرارداد سرويس و نگهداري ساليانه دستگاه هاي سرمايه اي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن

5.       پیگیری جهت عقد قرارداد کاليبراسيون و کنترل کيفي تجهيزات پزشکي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن

6.       برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای دوره اي (PM) تجهیزات پزشکي

7.       جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه، تعميرات، کاليبراسيون و نگهداري پيشگيرانه تجهیزات پزشکی در  نرم افزار مديريت تجهيزات پزشکي و بروز رساني آن

8.       تامین شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

9.       نظارت بر نقل و انتقال تجهيزات پزشکی

10.   کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهيزات پزشکی مرکز

11.   نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهيزات پزشکی و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند

12.   نظارت بر فرایند امحاء و اسقاط تجهزات پزشکی

13.   جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهيزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طرف دانشگاه و انعکاس به اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هر سال و یا حسب مورد

14.   بررسی درخواست خریدهای تجهیزات پزشکی بخش ها از نظر ضرورت خرید و انتخاب برند مناسب متناسب با کارايي مورد نياز بخش

15.   نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهيزات پزشکی سرمایه ای اعم از خرید، نگهداری، کالیبراسیون و تعمیرات

16.   طراحی و اجرای فرایندها برای ارتقاء امتیازات اعتبار بخشی(ارزشیابی) بیمارستان در حوزه تجهیزات پزشکی

17.   نیاز سنجی آموزشي در زمینه نگهداشت وکاربري تجهیزات پزشکی و پيگيري جهت برگزاري دوره هاي مربوطه

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بهداشت حرفه ای

مسوول واحد : سمیرا یعقوبی

مدرک تحصیلی :  کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای  

تلفن داخلی : 401

تلفن  :  18 -35510010

پست الکترونیک  :Yaghoubis9[@]mums.ac.ir

 

تعریف :

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار. بهداشت حرفه ای از جمله با ارزش ترین دارایی های افراد جوامع و کشورهاست که به عنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات – انگیزش کار – رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد .

بهداشت حرفه ای به تعریف سازمان بین المللی کار ILO سازمان جهانی بهداشت :

• ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامFirouziM4ت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل

• مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است

• مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان آور، سلامت آنان را در محیط کار تهدید می کند

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

 1. تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار با همكاري ساير اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه و ارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 2. تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو با استراتژی و خط مشی بیمارستان
 3. مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي به كليه کارکنان بیمارستان
 4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت حرفه اي بیمارستان با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 5. همكاري در تدوين و اجرای برنامه مديريت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بيمارستان
 6. ارزیابی ریسک عوامل زيان آور شغلي و تحليل نتايج ارزيابي و ارائه راهكارهاي كنترلي بر اساس الويت بندي ريسك (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بیولوژیکی و رواني محيط كار)و تهيه گزارش
 7. تدوين شناسنامه بهداشت حرفه ای بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود، شناسایی و گردآوری فرايندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و کلیه کارآموزان و کارورزان
 8. بازدید بخش ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه اي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه
 9. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

      - مخاطرات فیزیکی

      - مخاطرات شیمیایی

      - مخاطرات بیولوژیکی

      - مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

 1. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محيط كار بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
 2. اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهيه برگه هاي ايمني مواد شيميايي براي كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض  با همکاری سایر بخش های مرتبط و یا علاقمند در بیمارستان در مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی) مطابق پروتکل های مرکز سلامت محیط و کار به منظور کنترل آلودگی محیط کارو پرسنل
 3. تعیین نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي
 4. همكاري با پزشك طب كار و یا دوره دیده بیمارستان(و یا پزشک طب کار و یا دوره دیده همکار بیمارستان) جهت برنامه ريزي فرآيند انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای) براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل       
 5. نظارت برانجام معاینات پزشکی (قبل از استخدام و دوره ای) و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل  بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های مربوطه، ابلاغ شده از مرکز سلامت محیط و کار 
 6. برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل از استخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين و اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های جاری
 7. اعلام موارد مشكوک بيماري های حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکز مربوطه
 8. تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...
 9. همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی، آناليز و گزارش دهی حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع  به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار، تامین اجتماعی و ...) همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه
 10. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 11. اجرای برنامه آموزشي و ارزشیابی  مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان در عرصه بهداشت حرفه ای
 12. تهیه و تدوين كتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای بیمارستان
 13. برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان
 14. همکاری در تنظیم و نظارت برچگونگی اجرای قرارداد با پيمانكاران در زمینه بهداشت حرفه ای و رعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي مطابق با آئین نامه های مربوطه و از جمله آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
 15. جمع آوري، آناليز و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوطه مورد نياز معاونت/ شبكه ها و مراکز بهداشتي درماني و سایر مراجع ذی صلاح
 16. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
 17. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی حسب درخواست ریاست/مدیریت بیمارستان
 18. مستند سازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در خصوص مشكلات بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 19. ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كارمطابق با چك ليست هاي بهداشت حرفه اي به معاونت بهداشتی