آموزش به بیمار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

ccu

ccu   

             1-1 پمفلت 

                              1-1-1 اشنایی با بخش ccu-A 

                              1-1-2 استنت

                             1-1-3 آنژین صدری

                             1-1-4 بالون

                            1-1-5 سکته قلبی

                           1-1-6 نارسایی قلبی

        1-2 مطالب آموزشی

                         1-2-1  درد های قلبی  

         2-1پمفلت

                     2-1-1 استرس و چگونگی تاثیر بر عروق قلب

                    2-1-2 چاقی

                    2-1-3چربی خون

                    2-1-4دیابت

                   2-1-5سیگار و چگونگی تاثیر بر گرفتگی عروق

                   2-1-6اشنایی با بخش CCU

                   2-1-7فشار خون و چگونگی تاثیر بر گرفتگی عروق

                  2-1-8 وراثت

   2-2 مطالب اموزشی

                  2-2-1پاور 247CCU-B

                  2-2-2انژین صدری(حمله قلبی)

                 2-2-3دیابت 

                 2-2-4رژیم غذایی و عادات درست بیماران قلبی

                 2-2-5فشار خون

                 2-2-6فعالیت مجاز و غیر مجاز در آنژیو گرافی

 


 

جراحی عمومی

9_جراحی عمومی

             9-1پمفلت

                         9-1-1اپاندیسیت

                         9-1-2بدو ورود به بخش

                         9-1-3زایمان طبیعی

                         9-1-4کورتاژ

                         9-1-5واریکوسل

                       9-1-6همورویید

9-2مطالب اموزشی

                      9-2-1پاور مربوط به بخش