گردهمایی سوپروایزران آموزشی بیمارستانهای مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گردهمايي سوپروايزران آموزشي بيمارستانهاي دولتي ،دانشگاه آزاد ،تامين اجتماعي ، خصوصي و خيريه خراسان رضوي با حضور کارشناس مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خانم ضابطیان در تاريخ 16/08/1395 در بيمارستان فوق تخصصي دکتر علي شریعتی مشهد برگزار شد.
در ابتدا، کلیه سوپروایزران آموزشی از بخشهاي مختلف بيمارستان دکتر علي شريعتي بازدید نمودند  و نتيجه ی بازديد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در ادامه گزارشي از عملکرد آموزشي بيمارستان دکتر شريعتي در سال 95 قرائت شد و جهت يکسان سازي اقدامات آموزشي در تمامي بيمارستانها سنجه هاي اعتبار سنجي قرائت و مورد همفکري قرار گرفته شد و در نهايت راهکارهاي تصميم گيري به تمامي سوپروايزران آموزشي اعلام شد.