بازدید مسئول اداره درآمد دانشگاه از بیمارستان دکتر شریعتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

     بازدید مسئول و کارشناسان اداره درآمد دانشگاه آقایان صابری ، کریمیان و دهقان از بخشهای مختلف درآمدی بیمارستان(صندوق-پذیرش-ترخیص و واحد درآمد) در خصوص اجرای صحیح و دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی  دانشگاه به این مرکز و ارائه گزارش اجمالی در جلسه ای با حضور رئیس و مسئولین بیمارستان به بحث و تبادل نظر قرار گرفته شد.