جمع آوری زباله

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

زباله‌های کرونایی در بیمارستان بی‌خطرسازی می‌شوند

مسؤول بهداشت محیط بیمارستان شریعتی گفت: در شرایط مبارزه با کرونا پسماندها قبل از خروج از بیمارستان باید با اتوکلاو امحای زباله بی‌خطر و با فرآیند بخار استریل شوند و پایش‌های میکروبی و شیمیایی طبق دستورالعمل روی اتوکلاو انجام و در این مرحله پسماند بی‌خطر تلقی شده و تحویل شهرداری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی عالیه عبدالله‌زاده اظهار کرد: بهداشت محیط تلاش دارد کلیه عوامل زیان‌آور که سلامت افراد را تهدید می‌کند حذف کند، این عوامل می‌توانند از طریق مواد غذایی، هوا، آب و فاضلاب منتقل شوند و در بیمارستان احتمال انتقال از طریق بیمار هم وجود دارد.

مسؤول بهداشت محیط بیمارستان شریعتی با تاکید بر اینکه فضاهای درمانی باید استانداردهای خاص خودش را داشته باشد در توضیح شاخص‌های مهم بهداشت محیط در بیمارستان بیان کرد: بهداشت محیط آشپزخانه، مدیریت پسماندهای بیمارستانی، مدیریت فاضلاب، بررسی سیستم‌های تهویه، بهداشت محیط بخش‌های درمانی، پایش میکروبی و شیمیایی آب شرب، نظارت بهداشتی بر فعالیت‌های واحد رختشورخانه، گندزدایی سطوح محیطی، نظارت بر فعالیت واحد آشپزخانه و بهداشت فردی پرسنل آشپزخانه از شاخص‌های مهم ما است.

وی درباره پایش میکروبی و شیمیایی آب شرب توضیح داد: نظارت بر اینکه کلر باقیمانده آب شرب در تمام نقاط بیمارستان تامین شده باشد، پیگیری موارد نامطلوبی که در آن رویت می‌شود تا از طریق مرکز بهداشت و آب و فاضلاب منطقه‌ای رفع شود، نمونه‌برداری‌های میکروبی که به صورت ماهانه و نمونه‌برداری شیمیایی که هر ۶ ماه یک‌بار انجام می‌شود همه جزو پایش‌های میکروبی و شیمیایی آب شرب است.

مهندس عبدالله‌زاده با اشاره به پسماندهای بیمارستان‌ها قبل از شیوع کرونا خاطرنشان کرد: در شرایط معمولی بیمارستان‌ها یک سری پسماند عادی و یک سری پسماند ویژه دارند، در بیمارستان شریعتی از وقتی که ریفرال کرونا شده است کل پسماندها عفونی و ویژه درنظر گرفته می‌شود.

مسؤول بهداشت محیط بیمارستان شریعتی ادامه داد: پسماندها قبل از خروج از بیمارستان باید با اتوکلاو امحای زباله بی‌خطر و با فرآیند بخار استریل شوند و پایش‌های میکروبی و شیمیایی طبق دستورالعمل روی اتوکلاو انجام می‌شود و در این مرحله پسماند بی‌خطر تلقی شده و تحویل شهرداری می‌شود و در زمان‌هایی که به هر دلیلی دستگاه اتوکلاو قابل استفاده نباشد سایت بی‌خطرسازی پسماند زباله‌ها را در ماشین مسقف تحویل می‌گیرد و در شرایط مبارزه با کرونا ما با تمهیدات بیشتر که آلودگی هوابرد را کمتر کنیم زباله را به سایت بی‌خطرسازی پسماند تحویل می‌دهیم.

وی نظارت بر واحد مدیریت پسماند جایگاه زباله را با بهداشت محیط دانست و بیان کرد: به صورت روزانه این نظارت انجام شده و مستندات در سوابق مدیریت پسماند برای ارگان‌های نظارتی خارج از بیمارستان ثبت و بایگانی می‌شوند.

مهندس عبدالله‌زاده آموزش کارکنان را بسیار مهم ذکر و تصریح کرد: آموزش کارکنان در حیطه های مختلف در راستای اجرای ضوابط بهداشتی انجام می شود . به عنوان مثال اپراتور جایگاه امحای زباله برای اینکه احتیاطات استاندارد را به خوبی رعایت کند، مسلط به کار با دستگاه اتوکلاو باشد و به نکات بهداشتی که طبق دستورالعمل گفته شده عمل کند از جمله فعالیت‌های ما است. 

مسؤول بهداشت محیط بیمارستان شریعتی با اشاره به ضرورت نظارت از زمان تولید زباله گفت: برای بخش‌ها از ابتدای تولید پسماند تا وقتی بی‌خطر و خارج شود نظارت مستمر داریم که در زمان جمع‌آوری پسماند چه استانداردهایی رعایت شود و انتقال آن به چه شکلی انجام شود تا به جایگاه امحای زباله برسد.

   وی در توضیح فعالیت بهداشت محیط در واحد رخت‌شورخانه اظهار کرد: در حال حاضر که لباس پرسنل داخل بخش یک‌بار مصرف است، لباس‌های فرم کارکنان بیمارستان به منزل برده نمی‌شود و در رخت‌شورخانه شستشو و گندزدایی شده و البته ملحفه و پتوی بیماران به صورت مجزا و جزو موارد عفونی در رخت‌شورخانه شسته می‌شوند.

   مسؤول بهداشت محیط بیمارستان شریعتی افزود: نظارت بر جمع‌آوری ملحفه و پتوی بیمار با رعایت احتیاطات استاندارد، نظارت بر تفکیک مراحل شست‌وشو بین البسه عادی و عفونی، نظارت بر استفاده صحیح از مواد شوینده و گندزدا از جمله وظایف بهداشت محیط در این بخش است.

    وی تفکیک فضاها در رخت‌شورخانه را بسیار  مهم ذکر و عنوان کرد: ورودی کثیف و خروجی تمیز از الزامات بخشهای بیمارستانی است و قطعا تفکیک البسه به صورت استاندارد صورت می‌گیرد بنابراین البسه عفونی در اتاقی مجزا با ماشین شست‌وشو به صورت کاملا مجزا شسته می‌شوند.

عبدالله‌زاده در توضیح فعالیت‌های مربوط به گندزدایی بیان کرد: هر شیفت باید نظافت در چند نوبت انجام شود، مثلاً معاینه هر بیمار که انجام می‌شود بلافاصله پس از بلند شدن بیمار سطوحی که با آن‌ها در تماس بوده پاکسازی و گندزدایی سطح متوسط می‌شوند.

مسؤول بهداشت محیط بیمارستان شریعتی ادامه داد: نظافت سرویس بهداشتی و نیز سطوح اطراف بیمار حداقل باید هر شیفت انجام شود ولی برخی مواقع شرایط فوری پیش می‌آید مثلاً سطوح اطراف با ترشح مریض آلوده می‌شود و فوری باید اقدام شود یعنی محل قرنطینه، با رعایت احتیاط استاندارد و پوشش حفاظت فردی که دارند نسبت به رفع آلودگی طبق دستورالعمل اقدام کنند؛ ملحفه بیمار حتما باید روزانه تعویض شود و در صورت آلودگی این مورد تکرار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط مبارزه با کرونا همه افراد باید خود را موظف بدانند که سطوح اطراف خود را گندزدایی و رفع آلودگی کنند، خاطرنشان کرد: نباید همه منتظر باشند که خدمه‌ای بیاید و گندزدایی کند و همه باید به ضدعفونی محیط کار، میز، تلفن و سطوح مرتبط در محیط کار حساس باشند و البته در بیمارستان تقریبا همه کارکنان آموزش دیده‌اند و همکاری لازم صورت می‌گیرد.

   مهندس عبدالله‌زاده با اشاره به پرونده‌های آلوده که از بخش‌ها می‌آید اظهار کرد: قبل از اینکه کارهای مربوط به واحد پذیرش و ترخیص انجام شود باید از سلامت پرونده‌ها مطمئن شویم، بنابراین طبق دستورالعمل پرونده‌ها پس از آماده‌سازی در بخش حداقل ۱۰ روز در نایلون در بسته می‌مانند و بعد وارد اتاقی با درب و پنجره بسته می‌شوند و با دستگاه نوکواسپری که هوا، تجهیزات و سطوح محیطی را هم‌زمان ضدعفونی می‌کند ، ضد عفونی می شود.

وی با اشاره به اتاق‌های کثیف در بخش‌ها خاطرنشان کرد: قبل از خروج ابزار آلوده از بخش، آن‌ها را در اتاق کثیف داخل محلول‌های گندزدایی در مدت زمان مشخصی غوطه‌ور می‌کنیم و همه این‌ها تحت احتیاطات استاندارد است و البته برخی از تجهیزات حفاظت فردی مثل شیلد صورت، ماسک، دستکش کار، گان ضدآب و چکمه قبل از بحران شیوع کرونا هم مورد استفاده پرسنلی که با ابزار آلوده ارتباط داشتند، بوده است.

    مهندس عبدالله‌زاده با بیان اینکه سلف سرویس محدوده‌ای بود که در آن  تجمع افراد را داشتیم به همین دلیل تعطیل شده است بیان کرد: از وقتی بیمارستان  ریفرال کرونا شده است غذای کارکنان و بیماران طبق دستورالعمل در ظروف یک بار مصرف گیاهی توزیع می‌شود و به جای حضور در سلف، کارکنان در اتاق استراحت پرسنل و بیماران نیز در تخت خود غذا می‌خورند.

    مسؤول بهداشت محیط بیمارستان شریعتی ادامه داد: مواد اولیه ای که تهیه و وارد آشپزخانه می‌شوند باید با نظارت واحد بهداشت محیط و واحد تغذیه ابتدا سلامت‌شان تایید و سپس اجازه ورود پیدا کنند و پس از ورود رفع آلودگی و مطابق دستورالعمل آماده‌سازی می‌شوند و نیز کنترل دمای موادغذایی که توزیع می‌شود با بهداشت محیط بیمارستان است.

   وی با تاکید به اینکه ورود افراد متفرقه در داخل آشپزخانه ممنوع است و کارکنان آن حتما کارت سلامت دارند افزود: دوره‌های آموزش بهداشت توسط کارکنان آشپزخانه گذرانده شده و بر مواردی که برای رعایت بهداشت فردی است توسط بهداشت محیط بیمارستان نظارت و تذکرات لازم داده می‌شود.

    مهندس عبدالله‌زاده خاطرنشان کرد: از زمانی تعیین بیمارستان شریعتی به عنوان مرکز ریفرال کرونا  در برخورد با مواد پروتئینی مثل گوشت و مرغ دستورالعمل خاص داریم و بچه‌ها با تجهیزات حفاظت فردی از این موادغذایی استفاده کرده و واحد تغذیه در خصوص پخت کامل موادغذایی حساسیت‌های لازم را به کار می‌برد و حتی غذاهایی که احتمال می‌دادیم ممکن است پخت کامل در آن‌ها انجام نشود را به غذاهای مشابه تغییر دادیم .