درگذشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همکار بازنشسته سرکار خانم فاطمه مصدقی آسمانی شد.

امروز پنج شنبه 11 اردیبهشت ماه 99 خبر درگذشت یکی از همکاران محبوب بیمارستان که اوایل اسفندماه سال 98 پس از سالها خدمت صادقانه به بازنشستگی نایل گردیده بود همه همکاران را در بهت و حیرت فروبرد.

وی که پس از بازنشستگی به علت بیماری تحت درمان قرار داشت پس از تحمل چند ماه دردو رنج امروز دعوت حق را لبیک گفت.

روابط عمومی بیمارستان مراتب تسلیت عمیق همکاران را به بازماندگان آن مرحومه خصوصا فرزندان ایشان آقای رضا رمضانزاده و خانم معصومه رمضانزاده ابراز میدارد.