گزارش تصویری از فعالیتهای بیمارستان در بحران کرونا و همکاری خیرین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گزارش تصویری از فعالیتهای بیمارستان دکتر شریعتی در بحران کرونا و مصاحبه با دکتر حسینعلیزاده رییس محترم  بیمارستان دکتر شریعتی و همکاری چشمگیر خیرین گرامی در این بحران