پزشکان یبمارستان اعضاء غیر هیئت علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لیست پزشکان غیر هیئت علمی بیمارستان 


گروه متخصصین قلب و عروق

 
 

1

آقای دکتر محمدرضا حسینعلی زاده

متخصص قلب و فلوشیب آنژیوپلاستی و رئیس بیمارستان

 

2

آقای دکتر بابک قدسی

متخصص قلب و فلوشیب آنژیوپلاستی

 

3

خانم دکتر مهری نیکدوست

متخصص قلب و فلوشیب آنژیوپلاستی

 

4

آقای دکتر مازیار دادالهی

متخصص قلب و فلوشیب آنژیوپلاستی

 

5

آقای دکتر حامدرضا جعفرزاده

متخصص قلب و فلوشیب آنژیوپلاستی

 

6

آقای دکتر امیر حسین شکیبا

متخصص قلب و فلوشیب آنژیوپلاستی

 

7

آقای دکتر امین دهقان

متخصص قلب و فلوشیب آنژیوپلاستی

 

8

آقای دکتر بکتاش بیانی

متخصص قلب و فلوشیب آنژیوپلاستی

 

9

خانم دکترمعصومه الوندی

متخصص قلب و فلوشیب اکوکاردیوگرافی

 

10

خانم دکترمهسا فدوی

متخصص قلب و فلوشیب اکوکاردیوگرافی

 

11

خانم دکتر سهیلا چمنیان

متخصص قلب و فلوشیب بیماری های مادرزادی قلب

 

12

آقای دکتر حمیدرضا اورعی زارع

متخصص قلب و عروق

 

13

آقای دکتر رامین سعیدی

متخصص قلب و عروق

 

14

آقای دکتراکبر مراغه مقدم

متخصص قلب و عروق

 

15

آقای دکتر علی اسکندری

متخصص قلب و عروق

 

16

آقای دکتر محمد عباس زاده

متخصص قلب و عروق

 

17

آقای دکتر علیرضا تولایی

متخصص قلب و عروق

 

18

آقای دکتر مجید عرفان زاده

متخصص قلب و عروق

 

19

خانم دکتر سارا امینی

متخصص قلب و عروق

 

20

آقای دکتر محمدرضا چهکندی

متخصص قلب و عروق

 

21

آقای دکتر نیما نخعی

متخصص قلب و عروق

 

22

آقای دکتر حسین ساقی

متخصص قلب و عروق

 

23

آقای دکتر علی حیدری بکاولی

متخصص قلب و عروق

 

24

آقای دکتر مرتضی معنوی فر

متخصص قلب و عروق

 

25

آقای دکتر امیر حسین خوش نسب

متخصص قلب و عروق

 

گروه فوق تخصصی جراحان قلب و عروق

 
 

1

آقای دکترعبدالرضا سبزواری

جراح قلب و عروق

 

2

آقای دکتر مرتضی هداوند میرزایی

جراح قلب و عروق

 

گروه متخصصین داخلی

 
 

1

آقای دکتر علی عماد زاده

فوق تخصص نفرولوژی

 

2

خانم دکترحمیرا امتی

فوق تخصص گوارش

 

3

خانم دکتر فاطمه برازنده احمد آبادی

فوق تخصص گوارش

 

4

خانم دکتر اکرم بیک یزدی

فوق تخصص غدد

 

5

آقای دکتر علی اکبر میرثانی

متخصص داخلی

 

6

آقای دکتر سعید حفیظی لطف آبادی

متخصص داخلی

 

7

خانم دکتر هما برهانی

متخصص داخلی

 

8

خانم دکتر نادیا مسعود نیا

متخصص داخلی

 

گروه متخصصین جراحی عمومی

 
 

1

خانم دکتر فریال کریم

فوق تخصص جراحی ترمیم و پلاستیک

 

2

آقای دکتر شجاع شیری

متخصص جراحی عمومی

 

3

آقای دکتر مهرداد ربانی کاریزی

متخصص جراحی عمومی

 

4

آقای دکتر حسن طالب زاده

متخصص جراحی عمومی

 

5

آقای دکتر حسین شقایق

متخصص جراحی عمومی

 

6

آقای دکتر کامران ادهمی مقدم

متخصص جراحی عمومی

 

7

آقای دکتر عبدالحمید سارلی

متخصص جراحی عمومی

 

8

آقای دکتر حسن حدادی

متخصص جراحی عمومی

 

گروه متخصصین زنان و زایمان

 
 

1

خانم دکتر فهیمه ضیائیان

متخصص زنان و زایمان

 

2

خانم دکتر عطیه نورا

متخصص زنان و زایمان

 

3

خانم دکتر سعیده همدانی مقدم

متخصص زنان و زایمان

 

4

خانم دکتر الهه مبصر

متخصص زنان و زایمان

 

5

خانم دکتر صدیقه فغانی

متخصص زنان و زایمان

 

6

خانم دکتر لیلی ادیب

متخصص زنان و زایمان

 

7

خانم دکتر اعظم رفیق

متخصص زنان و زایمان

 

8

خانم دکتر مریم سرحدی

متخصص زنان و زایمان

 

گروه متخصصین اطفال و نوزادان

 
 

1

آقای دکتر رضا قرائی جمعه ای

فوق تخصص نوزادان

 

2

خانم دکتر سیمین مغربی

فوق تخصص نوزادان

 

3

آقای دکتر سید وحید قاسمی

متخصص اطفال

 

4

خانم دکتر فاطمه بصیری نژاد

متخصص اطفال

 

5

آقای دکتر محمدرضا بلالی

متخصص اطفال

 

6

آقای دکتر عماد پور رجب

متخصص اطفال

 

7

آقای دکتر سید صالح ولی الهی

متخصص اطفال

 

8

خانم دکتر طاهره نجفی

متخصص اطفال

 

9

آقای دکتر شاهرخ سعیدیان

متخصص اطفال

 

گروه متخصصین ارتوپدی

 
 

1

آقای دکتر محمد باقری قوژدی

متخصص ارتوپدی

 

2

آقای دکتر رضا بهادر

متخصص ارتوپدی

 

3

آقای دکتر محمد اژدری

متخصص ارتوپدی

 

4

آقای دکتر وحید محمدیان اهرابی

متخصص ارتوپدی

 

گروه متخصصین ارولوژی

 
 

1

آقای دکتر علی اکبر ایلاتی

متخصص ارولوژی و معاون درمان بیمارستان

 

2

خانم دکتر ژیلا شیخی

متخصص ارولوژی

 

گروه متخصصین چشم پزشکی

 
 

1

خانم دکتر فاطمه سبزی

متخصص چشم و فلوشیب قرنیه

 

2

خانم دکتر مهسا جعفریان شهری

متخصص چشم و فلوشیب قرنیه

 

3

خانم دکتر ناهید شفیع

متخصص چشم

 

4

آقای دکتر جواد صادقی اله آبادی

متخصص چشم

 

گروه متخصصین گوش و حلق و بینی

 
 

1

خانم دکتر مهرانگیز کابلی

متخصص گوش و حلق و بینی

 

2

آقای دکتر حسین حامدی

متخصص گوش و حلق و بینی

 

گروه متخصصین اعصاب

 
 

1

آقای دکتر سید حمید اعلمی

جراح مغز و اعصاب

 

2

خانم دکتر نرجس رودبارکی

متخصص اعصاب و روان

 

گروه متخصصین عفونی

 
 

2

آقای دکتر علی اصغر کمانگری

متخصص عفونی

 

3

خانم دکتر فریده مددی

متخصص عفونی

 

گروه متخصصین رادیولوژی و پاتولوژی

 
 

1

آقای دکتر مهدی زهتابچیان

متخصص رادیولوژی

 

2

خانم دکتر مریم محمد نیا اول

متخصص پاتولوژی

 

گروه متخصصین طب اورژانس

 
 

1

آقای دکتر رضا گلمکانی

متخصص طب اورژانس

 

2

آقای دکتر ساسان جوهری تیموری

متخصص طب اورژانس

 

3

آقای دکتر مازیار سعادت فر

متخصص طب اورژانس

 

4

خانم دکتر فاطمه جلیلی

متخصص طب اورژانس

 

گروه متخصصین بیهوشی

 
 

1

آقای دکتر سعیدرضا نامی

فلوشیب بیهوشی قلب

 

2

آقای دکتر ناصر پاروی طرقبه

فلوشیب بیهوشی قلب

 

3

آقای دکتر ایمان کاشانی

فلوشیب بیهوشی اطفال

 

5

آقای دکتر احمد نوروژی

متخصص بیهوشی

 

6

آقای دکتر کامران عاملی

متخصص بیهوشی

 

7

آقای دکتر ارمان آژیر

متخصص بیهوشی

 

8

خانم دکتر بهاره دلیر

متخصص بیهوشی

 

9

خانم دکتر هنگامه رضایی بروجردی

متخصص بیهوشی

 

11

آقای دکتر مجید خرم

متخصص بیهوشی

 

13

آقای دکتر آرش محمدزاده فرشچی

متخصص بیهوشی

 

15

آقای دکتر رضا فرهادی فاز

متخصص بیهوشی

 

16

آقای دکتر غلامرضا صالحی

متخصص بیهوشی

 

17

آقای دکتر جواد شعرباف جوان

متخصص بیهوشی

 

18

خانم دکتر نسیم شاهرخی

متخصص بیهوشی

 

19

آقای دکتر مصطفی  پشنگ

متخصص بیهوشی

 

20

آقای دکتر هادی کابلی

متخصص بیهوشی

 

21

آقای دکتر حسن رئوفی

متخصص بیهوشی

 

گروه پزشکان عمومی

 
 

1

آقای دکتر یعقوب مظفری

پزشک عمومی

 

2

آقای دکتر هادی تقدسی

پزشک عمومی

 

3

خانم دکتر ربابه بلاغی

پزشک عمومی

 

4

آقای دکتر حسین سلیمی

پزشک عمومی