پزشکان یبمارستان اعضاء هیئت علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لیست پزشکان هیئت علمی بیمارستان

 
 

1

دکتر کامبیز علیزاده

 جراح قلب و عروق

 

2

دکتر بهروز متحدی

 جراح قلب و عروق

 

3

دکتر جمیل اصفهانی زاده

 جراح قلب و عروق

 

4

دکتر حمیدرضا حسینی خواه

 جراح قلب و عروق

 

5

دکتر مهدی کهرم

 جراح قلب و عروق

 

6

دکتر احمد خلیفه سلطان

متخصص عفونی و استاد یار دانشگاه علوم پزشکی

 

7

دکتر معصومه طبری

متخصص بیهوشی

 

8

دکتر آرش هاتفی

متخصص بیهوشی

 

9

دکتر رضا جلائیان تقدمی

متخصص بیهوشی

 

10

دکتر مهدی فتحی

فلوشیب بیهوشی قلب