دفتر بهبود کیفیت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

واحد:دفتر بهبود کیفیت

 

مسوول واحد: : مرضیه عطاریان

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

 

تلفن داخلی:107-177

تلفن:18-35510010

پست الکترونیک: attarianm2[@]mums.ac.ir

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی:زهره احسان بخش  سمت: کارشناس بهبود کیفیت   تلفن داخلی:      177     

پست الکترونیک:ehsanbakhshz1 [@]mums.ac.ir

 

2-نام و نام خانوادگی: سیده زکیه موسوی  سمت: کارشناس بهبود کیفیت        تلفن داخلی:  107             

 پست الکترونیک: mousavikz3 [@]mums.ac.ir

شرح وظایف واحد: