مدیر بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

مدیر بیمارستان 

سعید اشکانی فر

 

  داخلی :101
  تلفن:18-35510010
 پست الکترونیک:AshkanifarS1[@]mums.ac.ir