برگزاری مراسم قدردانی از زحمات کادر درمان تو سط بسیج دانش آموزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

برگزاری مراسم قدردانی از زحمات کادر درمان توسط بسیج دانش آموزی ناحیه 7 مشهد

با حضور تعدادی از دانش آموزان بسیجی آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد و فرمانده بسیج دانش آموزان ناحیه جناب سرگرد فتحی و جمعی از مدیران فرهنگی شهرستان طرقبه و شاندیز مراسم قدردانی از نیروهای درمانی و بالینی بیمارستان شریعتی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان طی این مراسم که در محوطه بیمارستان شریعتی برگزار گردید دانش آموزان بسیجی با ارائه دو سرود انگیزشی باعث ایجاد محیطی توام با طراوت و شادابی گردیدند.از سوی دیگر سایر دانش آموزان با اهدای گل و هدایای متبرک نسبت به کارکنان ابراز محبت نمودند.

در این مراسم تمام دانش آموزان با سردادن شعار "مدافعان سلامت ...تشکر....تشکر" احساسات خود را بیان داشتند.

در پایان میهمانان برنامه با ثبت امضا خود در بنر اهدایی به کارکنان ، اثری ماندگار را از خود برجای گذاشتند.